خانه / کلیپ / کلیپ های حوادثی (صفحه 5)

کلیپ های حوادثی

کلیپ های حوادثی

ویدئو انفجار در دانشکده گلدشت

انفجار  در دانشکده گلدشت

این دانشگاه ، دانشگاه جامع گلدشت ” کلاردشت ” است که هنگام تخلیه گاز مایع به منبع دانشگاه به علت شل بودن پیچ اطمینان و درست متصل نبودن آن متاسفانه این انفجار رخ میدهد و پسر رئیس دانشگاه ( همان که به طرف ساختمان میدوید و آتش گرفته بود ) …

ادامه نوشته »