تست هوش

معمای جنایی قاتل کیست ؟ (یک تست هوش)

معمای قاتل کیست

احتمالاً کل کل تست هوش بین شما و دوستانتان هم وجود دارد. تست هوش یا IQ از شاخصهایی است که برای اندازه گیری اون نیاز به دقت و بررسی و آزمون های دقیق وجود دارد. معمای جنایی قاتل کیست، نه این که یک تست هوش دقیق و علمی باشد، اما …

ادامه مطلب